Kategorije
Popis

Leasing – Svi portali na jednom mjestu

Leasing

Sva leasing društva u Hrvatskoj

Stambeni krediti za zaposlene u inozemstvu

Što je leasing?

Leasing je financijski instrument kojim se omogućuje korištenje neke imovine poput vozila, stroja ili nekretnine, a da se ona ne kupuje nego iznajmljuje na određeni rok. Ugovorom o leasingu, najmodavac se obvezuje platiti najmodavatelju određenu naknadu u obliku mjesečnih rata za korištenje imovine u određenom razdoblju, a nakon isteka ugovora najmoprimac ima mogućnost otkupa imovine po prethodno dogovorenoj cijeni. Leasing se često koristi u poslovne svrhe, ali može biti i opcija za fizičke osobe koje žele iznajmiti neku skupu imovinu.
 

Operativni leasing

Operativni leasing je oblik leasinga u kojem najmodavatelj iznajmljuje određenu imovinu, poput vozila ili stroja, na određeno vrijeme, obično 2 do 5 godina. U tom razdoblju, najmodavatelj je odgovoran za održavanje imovine i plaćanje poreza, dok najmoprimac plaća mjesečnu naknadu za korištenje imovine. Nakon isteka ugovora o operativnom leasingu, najmoprimac ima mogućnost vratiti imovinu najmodavatelju ili produžiti leasing ugovor, a često postoji i mogućnost otkupa imovine po tržišnoj vrijednosti.Operativni leasing se često koristi u poslovne svrhe, jer omogućuje tvrtkama da koriste opremu bez velikog početnog ulaganja u kupnju imovine, a istovremeno osigurava stabilan proračun za održavanje i korištenje imovine.
 

Financijski leasing

Financijski leasing je oblik leasinga u kojem se najmodavac obvezuje kupiti određenu imovinu, poput vozila, stroja ili nekretnine, po zahtjevu najmoprimca. Najmodavac potom iznajmljuje imovinu najmoprimcu na određeno vrijeme, obično 2 do 7 godina, nakon čega najmoprimac ima opciju otkupa imovine po unaprijed dogovorenoj cijeni ili vraćanju imovine najmodavatelju.U financijskom leasingu, najmoprimac obično snosi veći dio troškova održavanja i popravaka imovine, a naknada koju plaća obično uključuje kamatu i amortizaciju vrijednosti imovine. Financijski leasing je popularan među tvrtkama jer im omogućuje da nabave skupe opreme bez velikog početnog ulaganja, a istovremeno održavaju likvidnost i prilagodljivost poslovnim promjenama.U Hrvatskoj, financijski leasing je reguliran Zakonom o leasingu i faktoringu, koji propisuje uvjete i prava ugovornih strana te zaštitu potrošača u slučaju ugovaranja financijskog leasinga.
 
Sve informacije možete potražiti na sljedećim web stranicama leasing društava u Hrvatskoj.

Leasing društva: